Næstved Storcenter

Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser ifm. konkurrencer på Næstved Storcenters Facebook og/eller Instagram.

Næstved Storcenters konkurrencebetingelser:
Næstved Storcenter
Næstved Storcenter 3
4700 Næstved

Ved deltagelse i konkurrencen accepteres nedenstående betingelser:

Generelle betingelser

 • Konkurrencen er hverken sponsoreret, støttet, administreret eller
  forbundet med Facebook eller Instagram.
 • Ansatte og medlemmer af dennes husstand kan ikke deltage i konkurrencen.
 • Kun personer over 18 år, der er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen.

Vindere

 • Vinderen udvælges ved tilfældig lodtrækning blandt de deltagende i konkurrencen, der opfylder konkurrencebetingelserne.
 • Vindere kontaktes direkte på Facebook eller Instagram af Næstved Storcenter.
 • Såfremt vinderen af konkurrencen ikke retter henvendelse inden for 14 dage, er Næstved Storcenter berettiget til at udtrække en ny vinder.
 • Vinderen skal afhente præmien i Næstved Storcenter ved personligt fremmøde.
 • Ved deltagelse i konkurrencen giver du samtidig tilladelse til, at vi må tage et foto af dig ved gevinst-afhentningen og offentliggøre dette samt dit navn på vores medier.

Gevinster

 • Gevinsten kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.
 • Næstved Storcenter påtager sig intet ansvar for gevinsten, hverken mangelansvar, produktansvar eller i øvrigt.

Brug af persondata

 • Ved deltagelse i konkurrencen gives samtidig samtykke til registrering af navn og øvrige nødvendige kontaktoplysninger.
 • De oplysninger, som du afgiver i forbindelse med konkurrencen, vil alene være tilgængelige for Næstved Storcenter og videregives ikke til tredjeparter.
 • Alle personlige data, som overdrages ved tilmeldingen, opbevares under sikre forhold.

Øvrigt

 • Konkurrencen er på ingen måde associeret til eller sponsoreret, støttet eller administreret af andre parter, medmindre det er specifikt beskrevet ved den enkelte konkurrence.
 • Ved mistanke om snyd har Næstved Storcenter ret til at tjekke op på og udelukke deltagere.
 • Næstved Storcenter er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl.
 • Næstved Storcenter forbeholder sig retten til at udsætte eller annullere konkurrencer i tilfælde af force majeure.
 • Spørgsmål til konkurrencen kan stilles til kontakt@naestvedstorcenter.dk

Sydsjællands største shoppingcenter med mere end 65 specialbutikker, Bilka og 2000 GRATIS parkeringspladser uden tidsbegrænsning.